Loonadministratie


De loonadministratie is zeer specialistisch werk en omvat o.a.:

  • Eerstedagsmelding (EDM)
  • Begeleiding bij het opstellen van arbeidscontracten
  • Salarisstroken
  • Het verzorgen van ziekmeldingen
  • Aangifte loonbelasting
  • Jaaropgave personeel
  • Aanleveren van gegevens bij instanties zoals de Belastingdienst
  • Advisering op het gebied van personeel, salaris, enz.