Consultancy


  • Voorstel implementatieproject
  • Implementatie van software
  • Het opnieuw inrichten en/of opzetten van de boekhouding
  • Administratieve Organisatie (AO) omschrijving
  • Het beschrijven van procedures
  • Het maken van werkinstructies
Bovenstaande activiteiten voeren we uit voor het bedrijfsleven,  maar ook voor de overheid (Rijksoverheid / Gemeentelijk overheid),  rekening houdend met de diverse gehanteerde stelsels binnen de  Rijksoverheid / Gemeentelijk overheid of publieksrechtelijke instellingen,  waaronder het verplichtingenstelsel, baten/kostenstelsel, projectadministratie, enz.