Incasso


Een goed debiteurenbeheer is essentieel voor uw bedrijfsvoering en draagt bij aan een verbetering van uw geldstroom. Misseyer Accountancy stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat u het geld krijgt waar u recht op hebt. Zo kunt u zich 100% concentreren op uw bedrijfsvoering. Zowel in de buitengerechtelijke als in de gerechtelijke fase behandelen wij uw incasso op maat. Het incasseren van uw vordering staat voorop, maar bij voorkeur proberen wij een gerechtelijke incassoprocedure te voorkomen.